CHƯƠNG TRÌNH "HƯỚNG DẪN AN TOÀN GIAO THÔNG" CỦA TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

     Ngày 04 tháng 3 năm 2019, với sự tài trợ của Heat Honda Minh Khai 1 (Thành phố Thái Bình), trường THCS Tiền Phong tổ chức chương trình "Hướng dẫn An toàn giao thông" cho các em học sinh trong toàn trường ./.

    Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông,... Sáng ngày 04 tháng 3 năm 2019, với sự tài trợ của Heat Honda Minh Khai 1 (Thành phố Thái Bình), trường THCS Tiền Phong tổ chức chương trình "Hướng dẫn An toàn giao thông" cho các em học sinh trong toàn trường ./.