27/11/18  Tin tức - Sự kiện  253
Tr­­ường Tiểu học Lý Tự Trọng thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 1993 của UBND Thị xã Thái Bình ( Nay là Thành phố Thái Bình) trên cơ sở tiền thân là trư­­ờng Phổ thông cơ sở Lý Tự Trọng.