NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THI ĐUA "HAI TỐT" VÀ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM