Video: DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH: TIẾNG VIỆT LỚP 5: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬTCỐ GIÁO ĐỒNG THỊ THU HUYỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ THÁI BÌNH