Các bạn học sinh rất vui khi được tham gia ngày hội tiếng Anh.

Nguồn: Ảnh của nhà trường

Bài viết liên quan