Giờ chào cờ đầu tuần của học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng rất trang nghiêm

Nguồn : Ảnh của nhà trường

Bài viết liên quan