Học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng đến trường được các cô giáo và phụ huynh chăm lo việc ăn nghỉ bán trú tại trường rất chu đáo

Nguồn (hình ảnh của nhà trường)

Bài viết liên quan