Trường TH Lý Tự Trọng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường Tiểu học Lý Tự Trọng thành phố Thái Bình. Năm học mới nhiều thắng lợi mới

Bài viết liên quan